Processed with VSCOcam with hb1 preset

Kapitan zespołu, Iwona Gawryszewska (tyłem, numer 7), rzuciła 12 oczek.