Processed with VSCOcam with hb1 preset

Ania Kolasińska zapisała na swoim koncie 2 punkty.