Processed with VSCOcam with hb1 preset

Numer 10, czyli Dominika Paczkowska, tym razem 6 punktów po dwóch trójkach.