Processed with VSCOcam with hb1 preset

Jeden punkt dołożyłą Karolina Zduniak (w środku).