Processed with VSCOcam with hb1 preset

Monika Maj i Natalia Małaszewska zdobyły w tym meczu dla SKK ponad połowę punktów  - odpowiednio 9 i 24.