umcs 03

Od lewej: Iwona Gawryszewska, Ewa Błajda, Monika Maj