sms 03

Od lewej: Monika Maj (14 punktów), Iza Błajda (4) i kapitan zespołu Iwona Gawryszewska (8)