sms 07

Natalia Małaszewska po raz kolejny najskuteczniejsza w zespole Polonii - 22 punkty.