mkk 02

10. Dominika Paczkowska, 7. Iwona Gawryszewska